MENU

Y.Bhg. Dato Haji Mohd Zohdi bin Saad (Datuk Bandar MBAS) Membuat Kunjung Hormat ke Pejabat Y.Bhg. Dato Seri Dr. Ismail bin Haji Bakar (Ketua Setiausaha Negara) di Putrajaya membincangkan perkara berkaitan PBT terutamanya di MBAS

  

Last Update: Monday, 18 January 2021 - 10:49am