MENU

TAPAK PERLUPUSAN SAMPAH JABI

Perkhidmatan Buang Sampah Di Tapak Perlupusan Sampah Jabi
  
Pemilik Industri hendaklah membuang sampah perindustrian (jika sampah biasa) di Tapak Pembuangan MBAS yang terletak di Jabi. Sekiranya bahan buangan ini mempunyai sisa toksik, sisa ini hendaklah dilupuskan seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar.
Tapak Pelupusan / Pembuangan Sampah MBAS yang terletak di Jabi iaitu 17 km dari bandaraya Alor Star mempunyai keluasan seluas 40 ekar. Pihak MBAS mengamalkan sistem 'sanitary landfill' untuk memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada orang ramai. 
 Pihak MBAS memberi kemudahan kepada sektor swasta yang terlibat dalam bidang perindustrian untuk membuang sampah industri di Tapak Pelupusan Sampah di Jabi dengan mengenakan kadar bayaran tertentu.  

Kadar Bayaran Perkhidmatan  

Jenis Perkhidmatan

Kadar Bayaran

Pembuangan Sampah

RM 10.00 / trip

 

Bayaran perlulah dibayar terlebih dahulu di kaunter bayaran Majlis Bandaraya Alor Star dan dapatkan resit bayaran sebagai bukti pembayaran. Resit pembayaran tersebut perlulah diserta dengan borang permohonan dan diserahkan kepada kakitangan yang bertugas di kaunter tapak perlupusan sampah, Jabi.
Sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Bahagian Perkhidmatan Bandar 
Majlis Bandaraya Alor Star 
Jalan Kolam Air, Alor Star
Talian : 04-7332499 Sambungan : 124

 

Last Update: Wednesday, 17 February 2021 - 9:23am