MENU

MATLAMAT MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR

1. Matlamat 1: Melahirkan warga MBAS yang berkualiti, berdaya saing, dan berusaha untuk terus maju

2. Matlamat 2: Memperkasakan warga MBAS dengan penguasaan kemahiran, teknologi, kualiti pengurusan,                            dan sahsiah diri;

3. Matlamat 3: Menjadikan MBAS sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang cemerlang, terkemuka, dan bertaraf                          Bintang;

4. Matlamat 4: Memperkasakan  Bandaraya Alor Star sebagai bandar raya maju, mampan, selamat, dan                                    sejahtera untuk warga penghuninya.

5. Matlamat 5: Memperkasakan tadbir urus Majlis Bandaraya Alor Setar;

6. Matlamat 6: Ertindak profesional dalam merancakkan pembangunan bandaraya dan memelihara  alam                                sekitar.

7. Matlamat 7: Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan amalan terbaik

8. Matlamat 8: Menjana, memperkukuh, dan memantapkan hasil Majlis.

9. Matlamat 9: Mempertingkatkan kualiti hidup komuniti dan kesejahteraan penduduk

10. Matlamat 10: Mempertingkatkan keupayaan dan kapasiti Majlis