MENU

PERSIJILAN MS ISO 9001 : 2008 MBAS

 

Singkatan bagi International Organisation for Standardisation (ISO) merupakan standard bertulis yang menerangkan elemen keperluan asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti bagi memastikan perkhidmatan sesebuah organisasi memenuhi kehendak pelanggan.

Majlis Bandaraya Alor Setar sentiasa komited dalam memenuhi MS ISO 9001:2008 yang telah digunakan sejak Tahun 2014 lagi.

 

SKOP PERSIJILAN MS ISO 9001: 2008

“Penyediaan perkhidmatan perbandaran merangkumi kawalan Perancangan dan pembangunan, pelesenan, kejuruteraan, penilaian dan pengurusan harta, sitaan, kesihatan persekitaran, lanskap, khidmat pengurusan, perkhidmatan komuniti, pengurusan kewangan, Pengurusan teknologi maklumat, pengurusan projek, pesuruhjaya bangunan, perundangan, penguatkuasaan, pengurusan Audit Dalam, Pusat Setempat dan pentadbiran.”

 

VISI MBAS

“Mentransformasikan Bandaraya Alor Setar Sebagai Bandaraya Berdayahuni”

MISI MBAS

Memacu Kecemerlangan Majlis Bandaraya Alor Setar Yang Mapan berteraskan Organisasi Berkualiti, Inovatif, Responsif dan komited Kepada Pembangunan Lestari Untuk Mencapai Perbandaran Berdayahuni 2035

 

 

DASAR KUALITI MBAS

“MBAS komited ke arah memberikan perkhidmatan yang efisien dan efektif dengan melaksanakan penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan secara berterusan serta memperkasakan perkhidmatan berkualiti dengan memartabatkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015”.

 

SIJIL PENGIKTIRAFAN MS ISO 9001:2008 MBAS

 

 

 

Event Date: 
Sunday, 28 May 2017 - 10:30am