MENU

Fungsi Bahagian Kawalan Bangunan

 1. Menguatkuasa Undang-Undang/Akta Bangunan.
 2. Memeriksa serta memproses semua permohonan untuk tambahan dan pindaan bangunan.
 3. Memeriksa dan memproses permohonan untuk membina bangunan sementara, bangsal wayang dan lain-lain.
 4. Mengawal binaan dan tambahan tanpa kebenaran.
 5. Memeriksa dan membuat laporan bersabit dengan aduan tentang binaan yang dibina tanpa kebenaran.
 6. Memproses permohonan bagi bekalan air dan elektrik.
 7. Memberi nasihat mengenai kesesuaian ke atas premis-premis bagi mengeluarkan lesen untuk snooker, video games dan pusat-pusat hiburan lainnya.
 8. Memberi pandangan dan nasihat mengenai kesesuaian ke atas premis-premis sebelum dikeluarkan lesen oleh Bahagian Perlesenan dan Penjaja MPKS.
 9. Mengambil tindakan kompaun yang berkaitan dengan binaan.

 

Fungsi Bahagian Arkitek

 1. Merancang dan merekabentuk bangunan projek-projek Majlis dan pengawasan kerja-kerja binaan.
 2. Menyediakan lukisan kerja dan memberi cadangan dalam permohonan kelulusan pelan untuk mendirikan bangunan iaitu meliputi bangunan baru dan bangunan lama.
 3. Menyelia dan mengawasi projek-projek usahasama MPKS dengan lain-lain agensi.
 4. Penyediaan sebutharga/tender bagi menjalankan projek – projek Majlis.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Oktober 2018 - 2:09am