MENU

PERJAWATAN

 1. Permohonan Perjawatan
 2. Pengemaskinian rekod perjawatan
 3. Pengambilan Kakitangan baru
 4. Urusan lantikan peg. kontrak
 5. Pengesahan / perlanjutan tempoh percubaan
 6. Perakuan Taraf Pencen
 7. Kenaikan Pangkat / Pemangkuan
 8.  Tanggung Kerja
 9. Gaji dan Elaun
 10. Mewarta Kakitangan
 11. Pertukaran dan penempatan
 12. Penempatan Pegawai Tadbir Negeri
 13. Penyediaan Anggaran Belanjawan  - Bajet Emolumen induk Tahunan
 14. Semakan keperluan tenaga kerja  / beban tugas /  prestasi selepas tambahan kakitangan ( melaui kaedah Naziran dll )                                                                                                             

PERKHIDMATAN

 1. Persaraan Wajib,Pilihan,pencen terbitan Atas Sebab Kesihatan
 2. Mengambillkira perkhidmatan Lepas
 3. Bayaran Gantian Cuti Rehat
 4. Pengurusan rekod cuti
 5. Tuntutan kos rawatan /perubatan
 6. Tuntutan Perkeso
 7. Pengeluaran surat GL 
 8. Tuntutan bayaran lesen pemandu
 9. Pengeluaran wang KWSP
 10. Tuntutan Perpindahan
 11. Permohonan Pinjaman Perumahan / Arahan Potongan Gaji
 12. Pengemaskinian Buku Rekod  perkhidmatan dan Semakan Kakitangan
 13. Pendaftaran  & Pengemaskinian fail peribadi / proses kerja
 14. Kawalan Bilik Fail dan Bilik Setor Bahagian
 15. Permohonan jawatan melalui Jabatan
 16. Mengurus penganugerahan Bintang
 17. Jawatankuasa Teknikal Perkhidmatan dan Perjawatan
 18. Pemeriksaan Kesihatan ( Umur 40 thn ke atas.)
Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Oktober 2018 - 2:09am