MENU

Fungsi Bahagian Rancangan Pembangunan

1.  Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

2.  Rancangan Struktur

3.  Rancangan Tempatan

4.  Pelan Tindakan

5.  Projek Khas

6.  Pengambilan balik tanah

 

Fungsi Bahagian Kawalan Pembangunan

1.  Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

2.  Permohonan Kebenaran Merancang

3.  Permohonan Ubahjenis Kegunaan Tanah/Pecah Sempadan (Rujukan PTKS)

4.  Permohonan Pelan Bangunan (Rujukan Bahagian Bangunan, MBAS)

5.  Permohonan Tanah Kerajaan (Rujukan PTKS)

6.  Permohonan Lesen Perniagaan (Rujukan Bahagian Pengurusan Perniagaan dan Kesihatan Awam, MBAS) 

7.  Permohonan Lesen Paparan Iklan (Rujukan Bahagian Kesihatan Awam, MBAS)

8.  Nama Taman dan Jalan

 

Fungsi Bahagian GIS

Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

1.  Penyediaan bahan taklimat

2.  Penyediaan bahan pameran

3.  Sistem maklumat geografi (GIS)

 

Fungsi Bahagian Lanskap & Rekreasi

1.  Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

  • Merancang program pembangunan fizikal landskap jangka pendek/ panjang.
  • Merekabentuk dan melaksanakan aktiviti pembangunan landskap.
  • Mengurus dan menyelenggara komponen landskap lembut dan kejur dengan lebih berkesan.
  • Menggalakkan perkembangan aktiviti landskap yang sihat dan berkekalan.
  • Menghasilkan bahan tanaman bagi menjurangi gantungan kepada sumber bekalan luar.
  • Menguruskan perkhidmatan jualan & sewaan pokok bunga. (Untuk keterangan lanjut, sila lawati menu perkhidmatan jualan & sewaan pokok bunga di mana anda dapat melihat album pokok-pokok yang dijual & untuk disewakan serta jadual harga yang telah ditetapkan oleh pihak MBAS.