MENU

Fungsi Bahagian Rancangan Pembangunan

1.  Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

2.  Rancangan Struktur

3.  Rancangan Tempatan

4.  Pelan Tindakan

5.  Projek Khas

6.  Pengambilan balik tanah

 

Fungsi Bahagian Kawalan Pembangunan

1.  Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

2.  Permohonan Kebenaran Merancang

3.  Permohonan Ubahjenis Kegunaan Tanah/Pecah Sempadan (Rujukan PTKS)

4.  Permohonan Pelan Bangunan (Rujukan Bahagian Bangunan, MBAS)

5.  Permohonan Tanah Kerajaan (Rujukan PTKS)

6.  Permohonan Lesen Perniagaan (Rujukan Bahagian Pengurusan Perniagaan dan Kesihatan Awam, MBAS) 

7.  Permohonan Lesen Paparan Iklan (Rujukan Bahagian Kesihatan Awam, MBAS)

8.  Nama Taman dan Jalan

 

Fungsi Bahagian GIS

Bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan:

1.  Penyediaan bahan taklimat

2.  Penyediaan bahan pameran

3.  Sistem maklumat geografi (GIS)

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Oktober 2018 - 2:09am