MENU
 • BAHAGIAN INSPEKTORAT KESIHATAN PERSEKITARAN
   
 • Merancang dan melaksanakan operasi penguatkuasaan undang-undang kesihatan persekitaran sekurang-kurangnya 12 kali sebulan.
 • Memastikan kertas siasatan disemak dalam tempoh 3 minggu dari tarikh penerimaan daripada Jabatan / Bahagian berkaitan.

  BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
   

 • Memastikan dokumen perjanjian disediakan dalam tempoh 1 hingga 4 bulan dari tarikh permohonan lengkap dari Jabatan / Bahagian berkaitan.
 • Memastikan pendakwaan dijalankan setelah kertas siasatan mendapat izin Timbalan Pendakwa Raya.
 • Memastikan draf undang-undang kecil siap dalam tempoh 3-6 bulan lengkap dari jabatan / bahagian berkaitan.

  BAHAGIAN AUDIT DALAM
   

 • Memastikan Laporan Pemerhatian Audit dapat dikeluarkan dalam jumlah 8 kali setahun.

  PUSAT SETEMPAT (OSC)

 • Memastikan kelulusan dasar permohonan diperolehi dalam tempoh piagam berikut: •  Pelan kebenaran merancang 57 hariPelan serentak (Pelan bangunan,pelan jalan dan parit dan pelan kerja tanah) iaitu 80 har •  Pelan bangunan 37 hari
 • Memastikan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) diadakan 2 kali sebulan.

  BAHAGIAN BEKALAN DAN KONTRAK
   

 • Memastikan prosedur sekretariat pemilihan sebutharga dalam tempoh 40 hari bermula dari pelawaan sebutharga.
 • Memastikan proses pembelian terus dalam tempoh masa 7 hari bermula daripada kelulusan pembelian sehingga penyediaan permohonan perbelanjaan (KEW)