MENU

Ketua Unit
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Zuriyani Bt Abd Razak Ketua Unit Bangunan Sementara zuriyani@mbas.gov.my
Barzan Shah Bin Baharudin Barzan Shah Bin Baharudin Ketua Unit Jalan Dan Lalulintas barzan@mbas.gov.my
Norzarina bt Nan Ketua Unit Pembangunan OSC Kejuruteraan norzarina@mbas.gov.my
Razihar Bin Ramli Razihar Bin Ramli Ketua Unit Kawalan Bangunan Bahagian Penilaian razihar@mbas.gov.my
Mazlan Bin Din Ketua Unit Perparitan & Saliran mazlan@mbas.gov.my
Norita Bt Hashim Ketua Unit Bahagian Bayaran dan Belanjawan 04-7351841 norita@mbas.gov.my
Mohd Izham Bin Abdul Hamid Ketua Unit Bahagian Kawalan Perancangan izham@mbas.gov.my
Zaharah Bt Abd Aziz Ketua Unit zaharah@mbas.gov.my
Rusliza Binti Abdul Malik Ketua Unit Bahagian Mekanikal & Elektrikal jamal@mbas.gov.my
Ahmad Suhairi Bin A Bakar Ketua Unit , Bhg Teknologi Maklumat 04-7301254 suhairi@mbas.gov.my
Kemaskini Terakhir: Khamis, 29 November 2018 - 1:53am