MENU

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran & Kesihatan Persekitaran MBAS terletak di Ibu Pejabat MBAS, Jalan Kolam Air, 05675 Alor Setar, Kedah.

Tel : 604-7332499
Fax : 604-7334377
E-Mel : mbas@mbas.gov.my

Komponen Jabatan

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran & Kesihatan Persekitaran dibahagikan kepada 3 bahagian di dalam memastikan keberkesanan & kecekapannya dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan MBAS. Bahagian-bahagian tersebut adalah:

1. Bahagian Perkhidmatan Bandar

2. Bahagian Pelesenan

3. Bahagian Pengurusan Pasar dan Penjaja

4. Bahagian Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan

5. Bahagian Inspektorat Kesihatan Persekitaran

6. Unit Pentadbiran

 

OBJEKTIF BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR

  1. Meningkatkan pengurusan pelupusan sisa pepejal.
  2. Meningkatkan pengurusan dan pembangunan tapak pelupusan sisa pepajal.
  3. Meningkatkan pengurusan pembersihan sungai, alor dan parit / longkang.
  4. Meningkatkan pembangunan, pengindahan dan pembersihan tandas-tandas awam.
  5. Memperbanyakkan program kesedaran masyarakat.
  6. Memodenkan kemudahan dan peralatan kerja.
  7. Meningkatkan program pembangunan tenaga manusia.
  8. Meningkatkan pengurusan lot kosong / kawasan lapang.
  9. Memelihara alam sekitar agar bersih, selamat dan nyaman.
  10. Membentuk masyarakat cintakan alam sekitar yang bersih dan selamat.

VISI

MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM DENGAN KOS YANG EFEKTIF DAN BERKESAN BAGI MEWUJUDKAN SUASANA SIHAT, SELAMAT, SELESA DAN SEJAHTERA

MISI

MENINGKATKAN MUTU PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM DENGAN PENDEKATAN MESRA RAKYAT DISAMPING PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG SEDIA ADA KE ARAH SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG BERKESAN