MENU

Unit Perniagaan Kecil

Unit penjaja

  • Memproses permohonan lesen-lesen penjaja.
  • Memproses permbaharuan lesen-lesen penjaja.
  • Memproses permohonan ubahmilik lesen-lesen penjaja.
  • Pemeriksaan dan kawalan penjaja.
  • Memproses permohonan lesen penjaja sementara Musim Perayaan.
  • Memproses permohonan menyewa pusat-pusat menjaja.
  • Memeriksa dan mengawal pusat-pusat menjaja.
  • Memeriksa aduan-aduan berkaitan dengan penjaja

Unit Gerai/ruangniaga

  • Memproses permohonan lesen gerai makanan.
  • Memproses permohonan ubahmilik gerai makanan.
  • Memproses permohonan pembaharuan lesen Gerai Makanan.
  • Memproses permohonan menyewa ruangniaga.
  • Memeriksa dan mengawal ruangniaga.
  • Memeriksa aduan-aduan berkaitan dengan lesen gerai makanan dan ruangniaga Majlis

 

Jenis-jenis Lesen Yang Dikeluarkan

SEMUA JENIS PERNIAGAAN MAKANAN PERLU MEMPUNYAI LESEN
MBAS bertanggungjawab untuk mengawal semua aktiviti yang dijalankan di kawasan pentadbirannya. Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah memperuntukkan kuasa kepada MPKS menggubal undang-undang kecil pelesenan dan menguatkuasakan undang-undang kecil tersebut dalam kawasannya.

Lesen Penjaja

 • Kereta Tolak
 • Roda Tiga
 • Basikal
 • Motosikal
 • Statik
 • Van

 

Lesen Gerai Makanan

Lesen Establisymen Makanan

 • Kedai Kopi
 • Kedai Makanan
 • Kedai Kek / Roti
 • Kilang-kilang makanan
 • Kantin-kantin
 • Gudang makanan

Lesen Penjaja Sementara

 • Pada musim-musim perayaan

 

Lesen

 • Beca
 • Roda Tiga Dagangan

Lesen Rumah Tumpangan

 

Cara Mendapatkan Lesen

 • Dapat dan isikan borang permohonan lesen dengan lengkap
 • Sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan
 • Hantarkan/Serahkan permohonan
 • Dapatkan akuan penerimaan dan nombor pendaftaran
 • Tunggu temuduga/pemeriksaan tempat perniagaan
 • Tunggu keputusan
 • Lulus
 • Tunaikan syarat-syarat
 • Sediakan gambar dan bayaran lesen
 • Dapatkan lesen yang sah untuk mula berniaga

 

Tujuan Melesenkan Perniagaan

 • Untuk maklumat rekod bagi mengawal dan merancang pembangunan perniagaan di kawasan pentadbiran MBAS.
 • Mengawal mutu kesihatan awam.
 • Memastikan mutu dan keselamatan barang atau makanan yang diniagakan terjamin.
 • Mengawal daripada kacauganggu dan pencemaran alam sekitar.
 • Memastikan tapak perniagaan selamat dan sesuai dari segi kesihatan dan persekitaran.

 

Perniagaan Tanpa Lesen Satu KESALAHAN

Di bawah Akta Kerajaan Tempatan Tahun 1976 menjalankan perusahaan tanpa lesen adalah merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan berikut :

 • Kompaun tidak lebih dari RM 500.00
 • Merampas barang-barang perniagaan.
 • Mendakwa peniaga di mahkamah.

 

Mempunyai Lesen Tidak Semestinya Terlepas Dari Tindakan

Anda dikehendaki mematuhi segala undang-undang berkaitan yang lain. Contoh kesalahan yang boleh didenda seperti :

 • Tidak menjaga kebersihan diri, makanan premis.
 • Tidak memakai tutup kepala dan apron.
 • Membuang sampah merata-rata dan lain-lain.

 

Fungsi Bahagian Perkhidmatan Perbandaran
Seruan kerajaan supaya Pihak Berkuasa Tempatan lebih prihatin terhadap keadaan alam sekitar yang bersih dan nyaman merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh Bahagian Perkhidmatan Perbandaran, Jabatan Perkhidmatan Perbandaran & Kesihatan Persekitaran di MBAS. Bahagian ini merangkumi komponen Unit Pelupusan Sisa Pepejal, Unit Pentadbiran dan Unit Pembersihan Am dan perkhidmatan yang diberi meliputi keluasan 180 km / persegi. Perancangan telah dan sedang dibuat oleh pihak Majlis bagi mempertingkatkan kerja-kerja pembersihan dan memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pembayar-pembayar cukai di kawasan majlis.

 

FUNGSI BAHAGIAN

 • Memastikan mutu perkhidmatan kebersihan yang diberikan oleh Majlis menepati kehendak pembayar cukai.
 • Memastikan agar Program Bersih & Indah serta Program Kitar Semula peringkat Majlis dapat dilaksanakan mengikut maklumat dan kehendak dalam program ini.
 • Melaksanakan pelan tindakan Negara bagi pengurusan sisa-sisa pepejal.
 • Memastikan seluruh penduduk di dalam kawasan Perkhidmatan Majlis dapat menikmati perkhidmatan yanjg diberikan oleh Majlis.

 

Komponen Bahagian

Terdapat ( 2 ) unit utama dalam menyokong fungsi bahagian ini:

 1. Unit Pelupusan Sisa Pepejal
 2. Unit Pembersihan Am