MENU

LATIHAN

 1. Menyediakan pelan operasi latihan tahunan
 2. Mengatur urus Latihan Dalaman
 3. Mengatur urus Latihan Luaran
 4. Pemantauan pencapaian 7 hari berkursus dan pemakluman rekod kepada bahagian
 5. Mengemaskini rekod kehadiran kursus melalui E-PSM
 6. Kemaskini rekod kursus di Buku Perkhidmatan dan penyimpanan sijil penyertaan
 7. Menguruskan permohonan dan penempatan pelajar praktikal / peralihan
 8.  Jawatankuasa Latihan ( 3 Kali Setahun )
 9. Menyelaras peperiksaan perkhidmatan untuk pengesahan jawatan
 10. Kursus Tranformasi INSPIN  ( Induksi  Umum)
 11. Kursus Tranformasi  Dalaman (Induksi Khusus )            

HERMIS

 1. Mengurus dan memantau sistem HRMIS MBAS
 2. Kemasukan rekod Pengistiharan Harta  melalui HRMIS
 3. Kemasukan Rekod SKT dan Nilaian prestasi melalui HRMIS
 4. Kemasukan rekod perkhidmatan cuti  melalui HRMIS
 5. Kemasukan rekod Data Perjawatan, rekod peribadi dan profil perkhidmatan
 6. Menyedia laporan status pencapaian pengemaskinian rekod HRMIS kepada SUK Negeri .
 7. Menyelaras aktiviti bengkel  dalaman HRMIS
 8. Kawal selia Bilik Makmal ICT MBAS
 9. Memantau kemudahan infrastruktur bagi penggunaan sistem HRMIS
 10. Point of reference kepada pengguna HRMIS di MBAS.
 11. Tapisan Keselamatan pegawai baru dan Tapisan Keutuhan SPRM

INTEGRITI & PRESTASI

 1. Aduan Salahlaku Kakitangan
 2. Mengatur urus sesi kaunseling
 3. Proses Tatatertib ( JK Teknikal Displin & Salahlaku dan Lembaga Tatatertib ) 
 4. Kad Perakam Waktu, Laporan dan Anallisa ( Bulanan )
 5. Ujian  Mengejut  Urine Test
 6. Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan
 7. Panel Pembangunan Sumber Manusia
 8. Penyediaan Laporan  Nilaian Prestasi  Tahunan
 9. Penyediaan Laporan  Prestasi Piagam Pelanggan  (Sukuan)
 10. Laporan Prestasi  Tahunan Bahagian
 11. Semakan Rekod Pengistiharan Harta
 12. Laporan Pengelibatan parti Politik
 13. Pemantauan pencapaian kriteria SSR / Pelan Strategik MBAS
 14. Teguran Audit Dalam  dan Audit Indeks Akauntabiliti
 15. Majlis Bersama Jabatan
 16. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 17. Audit MS ISO  / Audit ISMS
 18. Audit 5s
 19. Audit Pejabat Keselamatan ( JPM)
 20. Audit  Arkib Negara
Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Oktober 2018 - 2:09am