MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi MBAS ialah Setiausaha MBAS. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :

  1. Membantu Datuk Bandar dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MBAS serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MBAS.

 

 

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 Julai 2020 - 12:59pm