MENU

KHIDMAT PENGURUSAN

1. Bertanggungjawab atas pengurusan sumber manusia seperti hal ehwal berkaitan perjawatan , perkhidmatan dan latihan.

2. Bertanggungjawab atas urusan pentadbiran Am Majlis seperti pentadbiran harian Majlis, surat menyurat, fail-fail pengurusan, bekalan logistik dan Hal Ehwal Ahli Majlis.

3. Urusetia kepada mesyuarat harian, dan yang melibatkan Majlis disamping Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa Majlis, Mesyuarat Pentadbiran Majlis dan sebagainya.

4. Menyediakan perkhidmatan perundangan, penguatkuasaan serta pendakwaan.

5. Perhubungan Kemasyarakatan badan-badan NGO serta perhubungan Awam.

PERBENDAHARAAN

1. Penyediaan belanjawan dan anggaran belanjawan. 

2. Melaksanakan aktivi-aktiviti kawalan perbelenjaan.

3. Melaksanakan aktiviti-aktiviti pungutan hasil dan pelaburan.

4. Menyediakan aktiviti-aktiviti perakaunan, penyediaan gaji , elaun dan sebagainya yang berkaitan pembayaran.

5. Penyediaan laporan-laporan kewangan dan perakaunan berkala.

PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

1. Mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penilaian harta di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Harta Majlis.

2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti penilaian semula kadar sewa (Akta kawalan Sewa)

3. Melaksanakan aktiviti-aktiviti Pengurusan Harta Majlis.

4. Melaksanakan aktiviti penyelidikan seperti kajian semula penilaian, sewa, kos, kaedah penilaian dan sebagainya.

PERKHIDMATAN KEMASYARAKATAN

1. Mengurus dan menyelia dan menguatkuasakan aktiviti –aktiviti perkhidmatan Bandar seperti perkhidmatan sampah , pelupusan sisa pepejal, parit/longkang, jalan dan sebagainya.

2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti kawalan kesihatan awam seperti kawalan mutu makanan, kebersihan alam sekitar kawalan penyakit dan sebagainya.

3. Mengurus dan menyelia aktiviti-aktiviti perniagaan seperti lesen penjaja , gerai, pasar, premis-premis perniagaan seperti kilang –kilang, rumah tumpangan dan iklan.

4. Mengurus dan mengeluarkan lesen –lesen perniagaan dan menguatkuasakan aktiviti-aktiviti tersebut selaras dengan Akta yang diperuntukan.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 15 April 2021 - 3:20pm