MENU

Laporan kepatuhan pencapaian piagam pelanggan 2017.

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Dis 2016 – Feb, 2017

laporan_kepatuhan_pencapaian_barudis-feb_2017.pdf

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Mac – Mei, 2017

laporan_kepatuhan_pencapaian_barumac-mei_2017.pdf

laporan_kepatuhan_pencapaian_barumac-mei_2017.pdf

* Sila klik bagi melihat paparan

LAPORAN DALAM PROSES PENGEMASKINIAN BAGI JUN 2017 HINGGA MAC 2018

* Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di MBAS. Laporan pencapaian berikut dipaparkan setiap suku tahun (4 bulan sekali). Ini berdasarkan kajian semula piagam pelanggan yang berkuatkuasa pada 1hb Mac 2015.