MENU

Laporan kepatuhan pencapaian piagam pelanggan 2019

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Sep 2018 - Nov 2018

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH SEP - NOV 2018.pdf

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Dis 2018 – Feb 2019

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPAH DIS 2018- FEB 2019.pdf

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Mac 2019 – Mei 2019

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPAH MAC 2019- MEI 2019.pdf

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Jun 2019 – Ogos 2019

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPAH JUN 2019- OGOS 2019.pdf

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Sept 2019 – Nov 2019

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH SEP 2019 - NOV 2019

 

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Disember 2019 - Februari 2020

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH DISEMBER 2019 - FEB 2020.pdf

 

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Mac 2020 - Mei 2020

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH MAC 2020 - MEI 2020

 

LAPORAN KEPATUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR - Bagi Tempoh Bulan Jun 2020 - Ogos 2020

LAPORAN KEPATUHAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TEMPOH JUN 2020 - OGOS 2020

* Sila klik bagi melihat paparan

* Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di MBAS. Laporan pencapaian berikut dipaparkan setiap suku tahun (4 bulan sekali). Ini berdasarkan kajian semula piagam pelanggan yang berkuatkuasa pada 1hb Mac 2015.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 10:29am