MENU
 • BAHAGIAN PENILAIAN
   
 • Proses penilaian bangunan tambahan perlu disiapkan dalam tempoh 30 hari bekerja dari terima memo pelan pindaan sehingga nilaian disahkan.
 • Menyiapkan proses nilaian cukai taksiran bangunan baru dalam tempoh 30 hari bekerja bermula daripada terima Borang F hingga penyediaan laporan bangunan baru.
 • Proses penetapan penomboran perlu disiapkan dalam tempoh 30 hari bekerja dari terima surat permohonan sehingga surat kelulusan penomboran dikeluarkan.

  BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA
   

 • Aset perlu didaftarkan dalam masa 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.
 • Kelulusan penyewaan premis akan diberi dalam masa 14 hari bekerja selepas temuduga dijalankan.
 • Proses sitaan ruang niaga akan dijalankan selepas tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan notis tunggakan
 • Kelulusan tempahan Kemudahan MBAS dan UTC akan diberi dalam tempoh 7 hari bekerja.
 • Daftar profail kawasan pemajuan perlu didaftarkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (Pemaju kepada Pembeli).
 • Badan Pengurusan Bersama ditubuhkan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong.
 • Sijil pendaftaran dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas tarikh permohonan diterima.
 • Aduan perlu diselesaikan dalam tempoh 30 hari bekerja.
 • Aduan yang diterima akan diserahkan untuk tindakan Jabatan berkenaan dalam tempoh 7 hari bekerja.

  BAHAGIAN ARKITEK DAN KAWALAN BANGUNAN
   

 • Memastikan kelulusan permohonan pelan tambahan dan pindaan diperolehi dalam tempoh piagam 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan kelulusan permohonan Pelan Setara (pagar dan awning) diperolehi dalam tempoh piagam 24 jam waktu bekerja bermula daripada semakan lengkap sehingga Kelulusan rasmi dikeluarkan..
 • Memastikan wang pertaruhan dikembalikan dalam tempoh piagam 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

  BAHAGIAN BANGUNAN BARU DAN PENGUATKUASAAN
   

 • Penyediaan ulasan kelulusan pelan bangunan kepada OSC dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.
 • Penyediaan surat kelulusan pelan bangunan dalam tempoh 7 hari daripada sempurna tunai syarat.
 • Kelulusan permit sementara bagi kerja-kerja kecil bangunan akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada permohonan lengkap.
 • Memproses kelulusan Bangunan Sementera dalam tempoh 60 hari sehingga mendapat keputusan mesyuarat.
 • Memproses kelulusan Menara Telekomunikasi dalam tempoh 60 hari sehingga mendapat keputusan mesyuarat.
 • Memproses kelulusan Papan Paparan Iklan (Billboard) dalam tempoh 60 hari sehingga mendapat keputusan mesyuarat.
 • Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas bangunan tanpa kebenaran yang tidak boleh diluluskan di kawasan pentadbiran MBAS kecuali di atas rizab atau tanah kerajaan mengikut prosedur yang ditetapkan.
Kemaskini Terakhir: Ahad, 11 April 2021 - 10:16am