MENU
 • BAHAGIAN KEJURUTERAAN
   
 • Permohonan projek pembangunan dalam tempoh 8 minggu dari terima arahan.
 • Pengurusan projek pembangunan dalam tempoh 6 minggu.
 • Pembaikan kerosakan insfrastruktur , kemudahan awam dan aset Majlis secara sebutharga dalam tempoh 3 minggu.
 • Pembaikan kerosakan premis dan insfrastruktur awam milik Majlis secara tenaga dalaman MBAS dalam tempoh 72 jam.
 • Permit korekan jalan di dalam rizab jalan MBAS dalam tempoh 14 hari daripada terima permohonan sehingga surat permohonan Wang Pertaruhan dikeluarkan
 • Pembaikan kerosakan kenderaan Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja bermula daripada terima arahan.
 • Kelulusan pelan lampu jalan dalam tempoh 5 minggu
 • Kelulusan pelan kerja tanah dalam tempoh 47 hari.
 • Kelulusan pelan jalan dan parit dalam tempoh 47 hari.
 • Penguatkuasaan kerja tanah dalam tempoh 48 jam.
 • Pengurusan aduan kerosakan insfrastruktur, kemudahan awam dan premis Majlis dalam tempoh 7 hari.
 • Penyelenggaraan kenderaan, mesin dan jentera MBAS dalam tempoh 3 hari.

  BAHAGIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN
   

 • Kertas kerja permohonan kebenaran merancang akan dikemukakan kepada Bahagian OSC Majlis Bandaraya Alor Setar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Kertas kerja permohonan Penamaan Skim Pembangunan akan dikemukakan kepada Bahagian OSC Majlis Bandaraya Alor Setar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Sokongan Ubah Jenis Kegunaan Tanah/Pecahan dikemukakan kepada Bahagian OSC Majlis Bandaraya Alor Setar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Notis bagi penguatkuasaan tanpa kebenaran merancang akan disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh arahan pengeluaran notis.
 • Menerang kaedah bagi memproses, menyolong dan meluluskan permohonan Projek Usahasama antara Majlis Bandaraya Alor Setar dan sewasta sehingga dikemukakan kepada pihak UPEN dalam tempoh 4 bulan dari tarikh terima permohonan.
Kemaskini Terakhir: Ahad, 11 April 2021 - 10:16am