MENU
 • BAHAGIAN INSPEKTORAT KESIHATAN PERSEKITARAN
   
 • Merancang dan melaksanakan operasi penguatkuasaan undang-undang kesihatan persekitaran sekurang-kurangnya 12 kali sebulan.

 

 • BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
   
 • Memastikan kertas siasatan disemak dalam tempoh 3 minggu dari tarikh menerima daripada Jabatan/Bahagian berkaitan.
 • Memastikan dokumen perjanjian disediakan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan lengkap dari tarikh penerimaan Jabatan/Bahagian.
 • Memastikan pendakwaan dijalankan dalam tempoh 2 bulan selepas kes didaftarkan di Mahkamah.
 • Memastikan draf undang-undang kecil siap dalam tempoh 6 bulan dari tarikh penerimaan maklumat lengkap dari jabatan/bahagian berkaitan.

  BAHAGIAN AUDIT DALAM
   

 • Memastikan Laporan Pemerhatian Audit dapat dikeluarkan dalam jumlah 8 kali setahun.

  PUSAT SETEMPAT (OSC)

 • Memastikan kelulusan dasar permohonan diperolehi dalam tempoh piagam berikut: • 
 • Pelan kebenaran merancang 57 hari
 • Pelan serentak (Pelan bangunan,pelan jalan dan parit dan pelan kerja tanah) iaitu 80 har • 
 • Pelan bangunan 37 hari
 • Memastikan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) diadakan 2 kali sebulan.

  BAHAGIAN BEKALAN DAN KONTRAK
   

 • Memastikan proses pembelian terus dalam tempoh masa 7 hari bermula daripada kelulusan pembelian sehingga penyediaan permohonan perbelanjaan (KEW)
 • Memastikan prosedur sekretariat pemilihan sebutharga dalam tempoh 40 hari bermula dari pelawaan sebutharga.

     

        BAHAGIAN LANDSKAP & REKREASI
 

 • Permohonan kelulusan pelan landskap hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Tindakan memasang tag kekal pokok yang termasuk dalam senarai inventori, dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh siap inventori bagi sesuatu lokasi. Proses inventori pokok teduhan dilaksanakan dengan kekerapan satu (1) tahun sekali.
 • Memastikan siasatan untuk setiap tindkan bagi aduan yang diterima yang melibatkan kerja-kerja pangkasan atau penebangan pokok di dalam kawasan penyelenggaraan MBAS diselesaikan dalam tempoh masa enam (6) hari bekerja. 

 

Kemaskini Terakhir: Ahad, 11 April 2021 - 10:16am