MENU

PEMBERITAHUAN

Setiap tunggakan yang tidak dijelaskan pada akhir Februari atau Ogos setiap tahun akan di kenakan caj Notis E sebanyak RM 20.00 dan setiap waran sita yang dilaksanakan akan dikenakan caj kos waran tahanan sebanyak RM 200.00 berkuatkuasa pada 1/9/2015.

Harap maklum