MENU

Pelaksanaan Kaedah Caj Pemajuan Negeri Kedah Berdasarkan Peruntukan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) serta kadar FI baru untuk permohonan kebenaran merancang telah diterima pakai di Majlis Bandaraya Alor Setar.

Caj pemajuan dikenakan jika sesuatu pengubahan RT mengakibatkan tiga jenis perubahan sehingga menaikkan nilai tanah seperti berikut :

-       Perubahan penggunaan tanah (perubahan zon guna tanah).

-       Perubahan ketumpatan (kepadatan atau densiti).

-       Perubahan luas lantai (nisbah plot).

Kadar dikenakan ialah 20% x kenaikan nilai tanah.

Rujuk seperti dilampiran dan sila klik di sini

Kemaskini Terakhir: Khamis, 18 Oktober 2018 - 2:09am