MENU
  1. Akta Kerajaan Tempatan  1976 (AKTA 171)
  2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (AKTA 133)
  3. Akta Perancang Bandar & Desa 1976 (AKTA 172)
  4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333)
  5. Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (AKTA 663) (T.W - 13 Feb 2007)
  6. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672)
  7. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 2 Jun 2020 - 1:09pm