MENU
Bil Perkhidmatan Jan 2017 Feb 2017 Mac 2017 Apr 2017 Mei 2017 Jun 2017
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online
29
5.3
30 4.87 36 8.24 45 7.55 50 8.31 36 6.83
2. Melapor Aduan Orang Ramai
71
16.05 67 10.88 74 11.40 60 10.07 61 10.13 58 11.01
3. Bayar Hasil Cukai
416
76.47 490 79.55 515 79.35 459 77.01 459 76.25 401 76.09
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan
28
5.15
29 4.71 24 3.70 32 5.37 32 5.32 32 7.69
5. Maklumbalas Pengguna Portal
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cadangan Dan Komen Pengguna
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
544
100
616 100 649 100 596 100 602 100 527 10

 

Bil Perkhidmatan Julai 2017 Ogos 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 Disember 2017
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online 37 6.2 38 6.5 27 4.7 30 5.6  29 5.3 45 7.55
2. Melapor Aduan Orang Ramai 60 10.1 58 10.0 59 10.2 62 11.7 67 10.88 71 16.05
3. Bayar Hasil Cukai 460 77.8 450 77.7 456 79.5 400 75.6 459 77.01 490 79.55
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan 34 5.7 33 5.6 31 5.4 37

6.9

32 5.32 24 3.70
5. Maklumbalas Pengguna Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cadangan Dan Komen Pengguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 591 100 579 100 573 100 529 100 584 100 630 100

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 10:29am