MENU
Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online
29
5.3
30 4.87 36 8.24 45 7.55 50 8.31 36 6.83
2. Melapor Aduan Orang Ramai
71
16.05 67 10.88 74 11.40 60 10.07 61 10.13 58 11.01
3. Bayar Hasil Cukai
416
76.47 490 79.55 515 79.35 459 77.01 459 76.25 401 76.09
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan
28
5.15
29 4.71 24 3.70 32 5.37 32 5.32 32 7.69
5. Maklumbalas Pengguna Portal
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cadangan Dan Komen Pengguna
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
544
100
616 100 649 100 596 100 602 100 527 100