MENU
Bil Perkhidmatan Julai 2018 Ogos 2018 Sept2018 Okt2018 Nov2018 Dis2018
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online 37 6.2 29 5.3 30 5.6 37 6.2 27 4.7 45 7.55
2. Melapor Aduan Orang Ramai 60 10.1 60 10.07 62 11.7 60 10.07 74 11.40 59 10.2
3. Bayar Hasil Cukai 460 77.8 456 79.5 515 79.35 515 79.35 459 77.01 400 75.6
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan 34 5.7 32 5.32 29 4.71 32 5.32 24 3.70 32 5.37
5. Maklumbalas Pengguna Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cadangan Dan Komen Pengguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 591 100 577 100 636 100 644 100 584 100 536 100
Kemaskini Terakhir: Selasa, 10 Disember 2019 - 11:46am