MENU
Bil Perkhidmatan Jan 2018 Feb 2018 Mac 2018 April 2018 Mei 2018 Jun 2018
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online 37 6.2 27 4.7 29 5.3 30 4.87 37 6.2 36 6.83
2. Melapor Aduan Orang Ramai 60 10.1 59 10.2 71 16.05 74 11.40 62 11.7 74 11.40
3. Bayar Hasil Cukai 460 77.8 400 75.6 490 79.55 515 79.35 459 76.25 400 75.6
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan 34 5.7 24 3.70 32 5.32 32 5.37 31 5.4 3.3 5.6
5. Maklumbalas Pengguna Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cadangan Dan Komen Pengguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 591 100 510 100 622 100 651 100 581 100 513 100
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 23 Mei 2020 - 5:06pm