MENU
Bil Perkhidmatan Julai Ogos September Oktober November Disember
hit % hit % hit % hit % hit % hit %
1. Muat Turun Borang Online 37 6.2 38 6.5 27 4.7 30 5.6        
2. Melapor Aduan Orang Ramai 60 10.1 58 10.0 59 10.2 62 11.7        
3. Bayar Hasil Cukai 460 77.8 450 77.7 456 79.5 400 75.6        
4. Permohonan Projek Pihak Berkuasa Tempatan 34 5.7 33 5.6 31 5.4 37

6.9

       
5. Maklumbalas Pengguna Portal 0 0 0 0 0 0 0 0        
6. Cadangan Dan Komen Pengguna 0 0 0 0 0 0 0 0        
Jumlah 591 100 579 100 573 100 529 100