MENU

BUBUR LAMBUK

Antara program tahunan setiap kali apabila bulan Ramadan adalah menyedia dan mengedarkan bubur lambuk kepada kakitangan majlis, dibuat pada setiap hari Khamis