MENU

Syarat-syarat bagi permohonan lesen perniagaan:

Dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan yang lengkap diisi adalah seperti berikut:

1.

Salinan kad pengenalan

2.

Salinan cukai pintu / geran

3.

Salinan perjanjian sewa

4.

Salinan Pendaftaran Perniagaan (SSM / Memorandum Syarikat)

5.

Pelan lokasi

6.

Pelan lantai

7.

Gambar pemohon (3 keping)

8.

Gambar premis perniagaan

9.

Salinan kad suntikan TY2 (makanan)

10.

Salinan sijil kursus pengendali makanan (makanan)

11.

Surat kelulusan binaan bangunan daripada Bahagian Bangunan MBAS (jika berkenaan).

Kemaskini Terakhir: Isnin, 18 Januari 2021 - 10:49am