MENU
 1. 1/04 Enakmen Majlis Bandaraya Alor Setar 2003

 2. 2/04 Enakmen Peruntukan Tahun 2004

 3. Supply Enactment 2004

 4. 3/04 Enakmen Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) (Kedah) 2003

 5. Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) (Kedah) Enactment 2003

 6. 4/04 Enakmen Mineral (Kedah) 2004

 7. Mineral (Kedah) Enactment 2004

 8. 5/04 Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah (Pindaan) 2004

 9. Laws of the Constitution of Kedah (Amendment) Enactment 2004

 10. 6/04 Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (Pindaan) 2004

 11. State Public Service Commission (Amendment) Enactment 2004

 12. 7/04 Enakmen Peruntukan Tahun 2005

 13. Supply Enactment 2005

 14. Enakmen Majlis Bandaraya Alor Star 2003

Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 10:29am