MENU

Undang-undang Kecil & Perintah Yang Digunakan dalam MBAS dibahagikan mengikut bahagian-bahagian iaitu:

 1. Bahagian Pengurusan Perniagaan

  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan (MPKS) 1989.
   ( T.W : 29.6.1989 - KPU 15 )
  • Undang-Undang Kecil Penjaja (Pihak Berkuasa Tempatan ) Negeri Kedah 1983
 2. Bahagian Lanskap & Rekreasi

  • Undang-Undang Kecil Taman (PBT) Negeri Kedah 1983
  • Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPKS) 1991.
   ( T.W : 1.11.1992 - KPU 21 )
  • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat MPKS) 1992
 3. Bahagian Kesihatan Awam

  • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPKS) 1990
   ( T.W : 15.11.1990 - KPU 7 )
  • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Iklan (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MPKS) 1989
   ( T.W : 26.9.1989 - KPU 16 )
  • Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPKS) 1989.
   ( T.W : 29.6.1989 - KPU 14 )
  • Undang-Undang Kecil Pasar MPKS) 1989
   ( T.W : 19.10.1989 - KPU 20 )
  • Undang-Undang Pasar Persendiriran 1989
  • Undang-Undang Kecil Kawalan & Pengawasan
  • Undang-Undang Kecil kawalan & Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (MPKS) 1988
   ( T.W : 7.9.1989 - KPU 18 )
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan TLK Persendirian (MPKS) 1988
   ( T.W : 29.6.1989 - KPU 11 )
 4. Bahagian Korporat & Projek Khas

  • Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPKS) 1983
   ( T.W : 1.3.1984 - KPU 4 )
  • Undang-Undang Kecil Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKS 1993
  • Undang-Undang Kecil Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera MPKS 1982
  • Undang-Undang Kecil Perintah Had Laju (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPKS) 1988
 5. Bahagian Perkhidmatan Bandar

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran, Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
  • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Perlulpusan Sampah 1983
  • Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung 1978
 6. Bahagian Bangunan

  • Undang-Undang Kecil Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan) MPKS 1989
   ( T.W : FEBUARI 1989 - KPU 13 )
  • Undang-Undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) MPKS 1988
  • Undang-Undang Kecil Bangunan (Kemudahan Tempat Letak Kenderaan Bagi Pawagam, Panggung-panggung dan Bangunan Besar Yang Lain) MPKS 1988.
   ( T.W : 29.6.1989 - KPU 12 )
  • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPKS) 1991
   ( T.W : 28.11.1991 - KPU 36 )
 7. Undang-undang Kecil Rumah Urut (MPKS) 1991
  ( T.W : 9.4.1992 - KPU 1 )
 8. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) MPKS 1990
  ( T.W : 11.10.1990 - KPU 15
 9. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran, PBT Negeri Kedah 1983
  ( T.W : 1.3.1984 - KPU 3 )
 10. Undang-undang Kecil (Pemungutan, Pembuangan dan Perlupusan Sampah Sarap) PBT Negeri Kedah 1983.
  ( T.W : 12.4.1984 - KPU 6 )
 11. Undang-undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggung) Negeri Kedah 1978
  ( T.W : 3.8.1978 - KPU 19 )
 12. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 13. Undang-undang Kecil Bangunan (Caj Pembersihan Tangki Najis dan Tangki Imhoff) MPKS 1988
  ( T.W : 7.9.1989 - KPU 17 )
 14. Undang-undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) MPKS 1988
  ( T.W : 16.11.1989 - KPU 21 )
 15. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) PBT Negeri Kedah 1983
  ( T.W : 12.5.1983 - KPU 5 )
Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 10:29am