MENU
       
    e-Bayaran
Rangkaian cepat untuk Pembayaran terus ke bank
       
      e-Lesen
Pembayaran dalam talian untuk Pembaharuan Lesen MPAJ
       
      e-Tempahan
Sistem Tempahan MPAJ
 
       
     

OSC Online
Permohonan Online untuk OSC yang Berkaitan dengan Kawalan Pembangunan

       
    Statistik e-Perkhidmatan
Statistik e-Perkhidmatan untuk MPAJ
       
taxonomy_import_template_4_-_kdh_mas.csv     Web GIS @ MPAJ
Web GIS @ MPAJ disediakan untuk meningkatkan sistem penyampaian maklumat MPAJ untuk menjadi lebih telus
       
mho4ei1e_-_kdh_mas.csv    
Soal Selidik Kajian Kepuasaan Pelanggan untuk tahun 2015
       
Kemaskini Terakhir: Khamis, 29 November 2018 - 1:53am