PEMBERITAHUAN BAYARAN CUKAI TAKSIRAN (CUKAI PINTU) 2017

Januari - Jun : Setengah Tahun Pertama

Julai - Disember : Setengah Tahun Kedua

 

Tarikh Akhir Bayaran :

Penggal Pertama - 28 Feb 2017

Penggal Kedua - 31 Ogos 2017

Sila jelaskan bayaran mengikut tarikh yang ditetapkan. Tunggakan yang belum dijelaskan akan dikenakan Notis E sebanyak RM 20.00 pada tarikh berikut:

....................................................................................

TUNGGAKAN PENGGAL PERTAMA : 01 MAC 2017

TUNGGAKAN PENGGAL KEDUA : 01 SEPTEMBER 2017

...................................................................................